Perekonnaõigus


Küsimus: Elatise maksmine lastele02.03.2011

Mis eluaastani on lapsevanem kohustatud lapsele elatist maksma, kui laps jätkab peale põhikooli lõpetamist (16-aastane) õppimist kutseõppeasutuses, kestusega 4,5 aastat?
Lugupidamisega

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Perekonnaseaduse § 97 p 2 sätestab, et ülalpidamist saama õigustatud isikuks on laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.