Perekonnaõigus


Küsimus: Kas pean maksma elatist ka nende päevade eest, mil lapsed on minu juures?09.01.2012

Tere,

Minu eksnaine on teinud kiirmenetluse korras maksekäsu, mille alusel nõuab meie kahe lapse jaoks elatist 278 eurot kuus (ehk seadusjärgse miinimumsumma). Telefonivestluses olen maininud, et kui lapsed minu juures viibivad, peaks ta mulle selle eest raha tagasi maksma. Ta ei olnud sellest vaimustuses, kuid ei hakkanud ka vastu vaidlema. Enamasti on lapsed minu juures kõik koolivaheajad ja mõned nädalavahetused.

Detsembri kuus olid mõlemad lapsed minu juures 6 päeva, kas mul on õigus selle võrra detsembri eest väiksem summa üle kanda? (kirjutaksin ülekande teksti ka, et "detsembri elatis, miinus 26-31.12. isa juures"). Loogiliselt võttes peaks mul ju see õigus olema, sest sel ajal täidan mina nende ülalpidamiskohustust.
Teiseks, kui mul on õigus selle perioodi eest vähem maksta, siis kuidas on maha võetavat summat õige arvutada? Kas 278 : 31 * 6 (et jätan lihtsalt 6 päeva eest maksmata) või 278 : 31 * 6 * 2 (sest tegelikult peaks nende 6 päeva eest tema mulle veel oma poole juurde maksma)?

Praegu need summad nii suured ei olegi, aga kui suvel on mõlemad lapsed mitu kuud minu juures, tekib tõsine küsimus, et mille eest ma veel nende emale raha üle kannan?

Pessimistina arvan inimestest alati halvimat ja kardan, et kui kannan laste emale nõutust väiksema summa üle, annab ta saamata jäänu osas nõude lihtsalt kohtutäiturile, kes hakkab mingeid küsimusi esitamata mu arveid arestima. Kas mul on ennast kuidagi sellise olukorra eest võimalik kaitsta? Loogiliselt võttes peaks mul ju õigus olema mitte maksta aja eest, mil ma ise laste eest hoolitsen. Nende emal ju sel ajal nendega seotud kulusid ei teki.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Juhul, kui elatis on kohtuotsusega välja mõistetud, kuid Teie maksate väljamõistetud summast väiksemat elatist, saab seda lugeda ülalpidamiskohustuse mittekohaseks täitmiseks ning lapse emal on õigus pöörduda kogu summa kättesaamiseks kohtutäituri poole. Seega võite laste emaga kokku leppida, et nende päevade eest, mil lapsed Teie juures on, Te elatist ei maksa, kuid sellegipoolest on lapse emal tegelikkuses õigus eelnevalt nimetatud tegevusele.

On arusaadav, et teete ajal, mil lapsed viibivad Teiega, otseseid kulutusi nende ülalpidamiseks. Kui elatis on juba välja mõistetud, kuid soovite selle vähendamist (nt suveperioodil, mil lapsed veedavad Teiega suure osa ajast), tuleb vastava nõudega pöörduda kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand