Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on õigus nõuda elatisraha lapse isalt ka siis, kui ema ei teavitanud, et on lapseootel?31.01.2012

Kas emal on õigus nõuda elatisraha ka siis, kui ta ei pidanud vajalikuks teavitada meest sellest, et ta on lapseootel? Kuid siis, kui laps oli sündinud, pani mehe fakti ette, et ta on isa. Laps on nüüd juba 17 ja isal on ka praeguse naisega 2 last? Minu teada on ka 17-aastane abiellunud.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Vastavalt perekonnaseaduse (PKS) § 97 punktidele 1 ja 2 on ülalpidamist õigustatud saama alaealine laps ja laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Seadus ei näe ette Teie poolt nimetatud (lapse isa teavitamine rasedusest) ega muid tingimusi ülalpidamisnõude esitamiseks.