Perekonnaõigus


Küsimus: Kas riigi poolt makstav elatisabi loetakse isalt saadud elatisraha hulka?12.01.2012

Tere.
Kuna lapse isa ei täitnud temale esitatud kohustust lapse ülalpidamiseks, siis esitasin avalduse kohtule lapsele elatise määramiseks. Kuna lapse isa ei olnud pikemat aega oma kohustust täitnud ning jättis ka lahku minemisel minu kanda üsna suured võlad, siis esitasin avalduse ka riigi poolt antava elatisabi saamiseks. Kuna lapse isa ei täitnud ka kohtu poolt välja antud maksekäsku, siis esitasin avalduse kohtutäiturile. Sealt öeldi mulle, et elatisabi ei arvestata elatise võlgnevuse sisse ning võeti minu avaldus menetlusse kogus ulatuses. Vahepeal maksis lapse isa ise elatist, kuid siis tekkis taaskord võlgnevus. Uue avalduse esitasin teisele kohtutäiturile, kes väidab mulle nüüd, et elatisabi arvestatakse elatise hulka ning väidab, et elatise võlgnevus on saadud elatisabi summa võrra väiksem. Kuna kohtutäiturite väited on vastuolulised, siis siit ka küsimus, et kas riigi poolt makstav elatisabi loetakse isalt saadud elatisraha hulka?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Minule teadaolevalt on riigi makstav elatisabi ikkagi osa elatise summast, mistõttu kaldun pooldama teisena väljatoodud kohtutäituri arvamust. Kohtuotsusega väljamõistetud elatise võlgnevus nõutakse sisse võlgnikult Teile, kuid makstud elatisabi summad nõutakse sisse võlgnikult riigile.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand