Perekonnaõigus


Küsimus: Palju võib olla elatisraha 310 eurose sissetuleku korral?12.01.2012

Tere, ma töötan ja teenin 310 eurot. Lapse ema tahab elatisraha 192 eurot. Kui suur võib olla makstav elatisraha 310 eurose sissetulekuga, et ma ka ise ära elaks? Palju mulle peab jääma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Lapse ülalpidamiseks makstava elatisraha suurus oleneb eeskätt lapse vajadustest, kuid üldnormina ei tohi igakuine elatis PkS § 101 lg 1 kohaselt olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Käesoleval hetkel on töötasu alammääraks 290 eurot, millest tulenevalt ei tohiks lapsele makstav elatis olla väiksem kui 145 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand