Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isal ei ole elatisraha maksta, kas on olemas ka mingi riigipoolne toetus?13.01.2012

Oleme juba pikemat aega lahutatud. Lapse isa maksab raha siis, kui saab ja niipalju kui saab. Kuna suvest saati ta raha meile ei kandnud, otsustasin asja ametlikult kohtusse anda. Saime küll kohtust positiivse vastuse, aga kuna lapse isa ei tööta, siis midagi me ikka ei saa. Millised võimalused on riigipoolset abi saada? Praegu ju saab inimene töötada kustahes välismaal ja lapsed peavad ikka kasvama niisama ilma isapoolse abita.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Teie kirjeldusest jääb kahjuks selgusetuks, kas olete tekkinud elatisvõla kättesaamiseks pöördunud kohtutäituri poole. Kui mitte, soovitan seda kindlasti teha.

Riigipoolse toetusena on võimalik taotleda elatisabi, kuid selle ulatus ja kestus on üsnagi piiratud, st elatisabi päevamäär on üks kolmandik lapsetoetuse määrast ja elatisabi makstakse 90 päeva eest. Hiljem nõuab riik elatisabi raames makstud summad võlgnikult (antud juhul Teie lapse isalt) sisse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand