Perekonnaõigus


Küsimus: Milline on täenäosus, et isalt ikkagi nõutakse elatis välja?13.01.2012

Tere,
Läksin laste isast lahku 2008. aasta augustis. Elatise nõude andsin sisse 2010. aasta detsembris, nüüd on sellest möödas aasta aga kohus ei ole ikka veel teinud otsust, kuna isa hakkas vahepeal nõudma laste suhtlemiskorda ja elatise nõue peatati senikauaks. Lapsed (2 tütart, 6- ja 9-aastased) käivad iga kahe nädala tagant ja koolivaheaegadel isa juures. Nõudmise tegin miinimum elatise peale. Tean et mees on heal järjel ja et raha tal on, aga kuna ta on oma ettevõtte peremees, siis ei näita ta ka palka nii palju, kui tegelikult saab. Kirjutab endale miinimum palka ja tänu sellele püüab selgeks teha, et tema ei jõua maksta nii palju ja et lapsed käivad ka tema juures ja siis ei saa ta neile midagi osta. Kas on ikkagi mingisugune võimalus, et kohus selle miinimumi temalt välja nõuab? Rohkem lapsi tal ei ole.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Üldjuhul mõistetakse miinimummääras elatis alati välja, kuna perekonnaseaduse § 101 lg 1 kohaselt ei tohi igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Sellest kõrvalekaldumiseks peavad olema väga mõjuvad põhjused, mida enamjaolt ei esine.

Kui lapse isa varjab oma tegelikke sissetulekuid eesmärgiga vähendada kohtu poolt väljamõistetava elatise summat, tuleks antud asjaolule kindlasti kohtu tähelepanu pöörata.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand