Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isa lõpetas täisealistele koolilastele elatise maksmise, kas siis lapsed peavad ise uuesti kohtusse pöörduma?12.01.2012

Tere!
Eksabikaasa on maksnud kaksikutest lastele elatist väikeste mööndustega suhteliselt korralikult (elatis on siiski määratud kohtu poolt). Nüüd septembris said kaksikud 18. Tean, et perekonnaseaduse järgi tuleb vanemal elatist maksta kuni lapsed käivad gümnaasiumis ja siis veel kui ka kutsehariduskoolis. Sain ma ka sellest õigesti aru, et kui lapsed lähevad ülikooli, siis vanemal neid toetada elatise näol pole kohustust? Laste isa hakkas sellest peale, kui lapsed said 18, neile elatist üle kandma laste kontodele. Mul nagu poleks selle vastu midagi, sest lapsed annavad nagunii selle mulle ja probleemi nagu polegi. Selgituseks, et lapsed õpivad gümnaasiumi viimases klassis. Aga nüüd selline olukord, et isa ei kanna enam lastele raha ja ei ole meiega nõus ka mingit moodi suhtlema (ei vasta meilidele ega telefonile). Kas lapsed, kes nüüd on täisealised, peavad pöörduma ise kohtu poole ja kas on nendel nö paberitel veel mingit võimu, mis minul kui hagejal olemas on, või peavad lapsed selle lõputult vastiku kohtutee isa vastu kõik läbi käima? Kas ei laiene see minule määratud kohtulahend lastele nende täisealiseks saamisel, kui nad käivad gümnaasiumis ja toovad sellesisulise tõendi. Aeg elatist maksta pole enam ju pikk, kõigest 6 kuud (loodan, et lapsed lähevad ülikooli), aga meil on see aeg väga raske üle elada ilma selleta.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 97 punkti 2 kohaselt on ülalpidamist saama õigustatud täisealiseks saanud laps, kes jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Seega kõrghariduse omandamisel puudub vanematel laste ees ülalpidamiskohustus.

Kui Teil on olemas vastav kohtuotsus, kuid laste isa seda ei täida, tuleb elatisraha kättesaamiseks pöörduda hoopis kohtutäituri poole, mitte uuesti kohtusse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand