Perekonnaõigus


Küsimus: Kas kohtu poolt välja mõistetud, kuid aastaid maksmata, elatist saab veel välja nõuda?31.01.2012

Tere,
minus on natuke segadust tekitanud TsÜS §154. Kas aegumist hakatakse arvestama alates kohtuotsusest või alates kohtutäiturile avalduse tegemisest, kui elatist ei ole laekunud? Kas 2001. aastal (kuni aastani 2011) kohtu poolt välja mõistetud elatist (võlgnik ei ole kordagi maksnud) saab veel tagantjärele kogu aja eest nõuda või on see juba aegunud?
Tänud.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

TsÜS § 154 sätestab, et korduvate kohustuste või ülalpidamiskohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg, olenemata sellest, milline on nõude õiguslik alus, on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks. See tähendab, et 2007. a ülalpidamiskohustuse täitmise nõude (elatise nõuded jaanuar – detsember) aegumine algas 01.01.2008.a. Kuivõrd nõuded aeguvad 3 aastaga, siis aegusid 2007. a elatise nõuded 2011. a lõppedes. 2008. a ja hilisemad nõuded ei ole veel aegunud.
Aegumise juures tuleb silmas pidada ka aegumise katkemise aluseid, mis on toodud TsÜS §§ 158 – 169. Teie kirjast jääb selgusetuks, kas ja millal on kohtutäiturile tehtud avaldus kohtuotsuse täitmiseks. Sellest olenevalt võivad elatisenõuded aeguda teistusugusel ajal kui eelnevalt kirjeldatud.