Perekonnaõigus


Küsimus: Kas elatisraha kiirmenetluse korral näeb laste isa ka minu rahalisi andmeid?16.01.2012

Kui suur täpselt on elatise miinimum ühe lapse kohta, ehk siis kui mul on lapsed vanuses 4 ja 10 aastat. Isast oleme juba 3 aastat lahus elanud. Oleme jõudnud kokkuleppele, kui palju igakuiselt makstakse.
Hetkel siis 278 eurot kuus - mida on makstud korralikult umbes pool aastat. Hilisemate vaidluste ärahoidmiseks otsustasime asja ametlikuks ajada ja ma annan elatisnõude kiirmenetlusena.
Kas laste isa näeb nõuet ka enne kui see otsustatakse?
Ehk siis oleks küsimus. Kas laste isa näeb sellisel juhul nüüd ka seda, millised on mu hetkelised sissetulekud või muid rahalisi andmeid minu kohta? Ma ei pea ju mingeid palgatõendeid esitama, kui tegemist on kiirmenetlusega, ega ju?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 101 lg 1 kohaselt ei tohi igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Käesoleval hetkel on töötasu alammääraks 290 eurot, millest tulenevalt ei tohiks elatis ühele lapsele olla väiksem kui 145 eurot kuus.

Kui algatate maksekäsu kiirmenetluse elatisnõudes, saadetakse see laste isale, kes võib avaldusele esitada vastuväite või jätta vastamata. Kui esitatakse vastuväide, läheb kiirmenetlus üle hagimenetluseks, kui mitte, rahuldatakse Teie nõue.

Lapse isale saadetakse avaldus, mille Teie täidate, seega näeb ta kõiki andmeid, mida olete avalduses esitanud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand