Perekonnaõigus


Küsimus: Kas abielu lahutamisel tuleb jagatava vara pealt maksta ka riigilõivu?16.01.2012

Tere,
Soovin abikaasast lahutada ja vara jagada. Varaks on abikaasa nimel olev ühine korter, millest sooviksin, et ta hüvitab poole korteri väärtuse summast. Kui esitan hagi kohtusse abielu lahutamiseks ja vara jagamiseks, kui palju peaksin riigilõivu maksma? See esialgne kohtusse hagi sisseandmise riigilõiv on 350 eurot. Kas hiljem tuleb selle summa pealt, mida nõuan, ka maksta riigilõivu? Näiteks kui korteri väärtus on 70000 eurot ja mina nõuan 35000 euro hüvitamist. Kui suur oleks riigilõiv sellise summa pealt?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Ühisvara jagamise hagilt tuleb riigilõivu tasuda vastavalt taotletava hüve väärtusele (hagihinnale), kuid mitte rohkem kui 639,11 eurot. Antud juhul on Teie poolt taotletav ühisvara osa väärtuses, mis vastab hagihinna poolest just riigilõivu maksimummäärale, st 639,11 eurole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand