Perekonnaõigus


Küsimus: Milline on kohtu poolt välja mõistetud elatisraha nõude aegumine, kui isa ei maksa?29.01.2012

Tere! Lapse isalt on kohtu poolt välja mõistetud elatis 2009.a novmbrist. Maksnud ta ei ole. Eelmise aasta detsembris sai ta selle eest ka kohtus karistuse. Kohtutäitur temalt võlga kätte ei saa, kuna ta on kogu oma vara kirjutanud lähisugulaste nimele. Tööl ta ametlikult ei käi. Tõenäoliselt teeb ta ka edaspidi kõik selleks, et mitte maksta. Olen saanud erinevat infot selle kohta, millal elatisenõue aegub. Varasema seadusega oli see tähtaeg 30 aastat. Nüüd aga räägitakse 3 ja 10 aastast. Samas olen aga ka kuulnud, et lapse ja vanema vahelise nõude aegumine peatub kuni lapse täisealiseks saamiseni.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) §-st 154 on ülalpidamiskohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand