Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas määratakse elatisraha kui mees töötab ja maksab makse Soomes?29.01.2012

Kas mehel lasub kohustus tagada abielulahutuse korral mulle lastega elukoht? Kas meil lastega on õigus saada osa korterist (2-toaline), kus me 6 aastat elanud oleme aga korter on enne abielu mehe poolt ostetud või peaksin ma kolima lastega 1-toalisse korterisse, mis on minu enda nimel (samamoodi soetatud enne abielu, kuid pole seal elanud)?
Kui abikaasa maksab Soome sotsiaalmakse, siis kas lahutuse korral peaksin ma olema ettevalmistatud Soome seadusteks või Eesti seadusteks, milliste seaduste järgi toimub kohus? Kas elatise suurus määratakse Soome või Eesti seaduste järgi?
Kas omab ka tähtsust, kes lahutuse sisse annab, kes peab tasuma riigilõivud?

Tänud,
R

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 68 lg 2 kohaselt võib kohus perekonna ühise eluasemena kasutatava eluruumi, mis on ühe abikaasa ainuomandis, määrata teise abikaasa kasutusse juhul, kui see on vajalik ebaõigluse vältmiseks. Eelkõige arvestatakse laste heaolu. Samuti võib kohus eluruumi kasutamise eest määrata mõistliku tasu.

Abielu lahutamise hagilt tasub riigilõivu hagiavalduse esitaja. Kui vähemalt Teie olete Eesti kodanik, on nii abielu lahutamiseks kui ka elatise väljamõistmiseks pädev Eesti kohus, millest tulenevalt kohalduvad Eesti seadused.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand