Perekonnaõigus


Küsimus: Notariaalse loa tühistamine09.03.2011

Minu lapse ema soovis minna koos lapsega välismaale elama, selleks oli tal vaja minu notariaalselt kinnitatud luba. Leppisime kokku, et annan nõusoleku, kui tema tühistab elatisnõude (kokkuleppe tõestuseks on tema poolt saadetud vastavasisuline SMS). Nüüd keeldub ta omapoolset lepingut täitmast.
Kas minul on võimalik see notariaalne luba tühistada?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Tulenevalt Perekonnaseaduse (PKS) § 109 on kokkulepe, millega välistatakse ülalpidamiskohustuse täitmine tulevikus, tühine. Seega Teie ja Teie lapse ema vahel sõlmitud elatise mittemaksmise kokkulepe on tühine ja emal on seadusest tulenev õigus nõuda lapsele elatise maksmist.
PKS näeb küll ette võimaluse vanematele, leppida omavahel kokku elatise maksmise erisustes, millisel viisil ja kui pika ajavahemiku kaupa kohustatud vanem elatist maksab, kuid sellised kokkulepped ei välista ega piira seadusest tuleneva nõude esitamist.

Nägemata sõlmitud kokkuleppe sisu on raske hinnata, kas ja millised võiksid olla teie poolt antud nõusoleku tühistamise alused. Kas teil on võimalik seda tühistada, tuginedes asjaolule, et teie nõusoleku eelduseks oli ema elatisnõude loobumine Teie vastu, on küsitav.

Loen küsimusest välja, et teie laps elab hetkel koos emaga välismaal ja teil puudub oma lapsega võimalus otsesuhtlemiseks. Seadusest tulenevalt on teil õigus oma lapsega kohtuda. Kui teine vanem takistab lahuselaval vanemal lapsega kohtumist/suhtlemist saate oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse.