Perekonnaõigus


Küsimus: Mida teha, kui kokkuleppe järgi pean maksma elatisraha lapse kontole, kuid ema ei anna konto numbrit?15.02.2012

Tere. Lapse ema taotles lapsele elatisraha läbi kohtu. Kohtus saime kokkuleppele ja tegime kompromisslepingu, kus on kirjas, et lapsele elatisraha tuleb minul üle kanda lapse arveldusarvele.
Nüüd aga juba pool aastat keeldub lapse ema mulle esitamast lapse arveldusarvet ja nõuab elatisrahade ülekandmist oma isiklikule arveldusarvele. Peale kohtuotsuse jõustumist olen siiani kandnud lapse elatisrahad lapse ema arvele. Aga ometi soovin ma neid rahasid üle kanda lapse arvele, nagu seda meie poolt tehtud kompromissotsust ka kohus kinnitas. Siit ka minu küsimus.
Kas lapse emal on õigus minu vastu kohtutäituri poole pöörduda, kui ma keeldun elatisrahade maksmisest tema isiklikule arveldusarvele? Lapse ema väidab, et lapsel pole oma arvet ja ta ei kavatsegi seda ka lapsele avada.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Jääb arusaamatuks, kas kohtulikus kokkuleppes ei olnud märgitud konkreetset kontonumbrit, kuhu elatist maksta. Üldjoontes märgitakse kohtuotsusesse lisaks isiku nimele, kelle pangakontole elatist tuleb maksta, ka tema kontonumber.

Kui seda aga tõepoolest ei ole, võib ülalpidamiskohustuse sisuliselt täidetuks lugeda ka siis, kui maksate elatist lapse seaduslikule esindajale ehk tema vanemale. Kui aga keeldute elatist maksmast lapse ema isiklikule pangakontole ja jätkuvalt ei ole teadlik lapse pangakontonumbrist, on ülalpidamiskohustus sisuliselt täitmata ja lapse emal on õigus algatada täitemenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand