Perekonnaõigus


Küsimus: Kas mul on õigus nõuda suuremat elatist kui kokkuleppes?15.02.2012

Suusõnaliselt sai lapse isaga kokku lepitud, et ta maksab lapsele elatist 3000 krooni kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Allkirjaga kinnitatult sai paberile kirja pandud leping, et alates lapse 3. eluaastast, st. 2008. aastast, maksab lapse isa elatist 2000 krooni. Kahjuks ei ole selles lepingus kirja pandud see, et vastavalt miinimumpalga tõusule ja seadusele, tõuseb ka eelnevalt kokkulepitud elatise summa.
Kas lapse emal on õigus nõuda elatise summa suurendamist 145 euroni, nagu praegu on see summa seadusega ette nähtud või kehtib lepingus kirjas olev summa kuni lapse täisealiseks saamiseni?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kindlasti on Teil õigus elatist suurendada kehtiva miinimumini, st 145 euroni. Eeskätt peaksite üritama ülalpidamiseks kohustatud isikuga kohtuvälisele kokkuleppele jõuda, kui see aga ei õnnestu, peate vastavasisulise hagiavaldusega kohtusse pöörduma.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand