Perekonnaõigus


Küsimus: Kas pidevale reisimisele isa-ema koduriikide vahel on vaja lapse isa nõusolekut?15.02.2012

Tere.
Mind ajendas nõu küsima hiljuti meedias kajastatud nn itaalia lapseröövi juhtum. Mul on aastane laps Soome kodanikuga, kellega jagame ka ühist hooldusõigust. Laps on sündinud Eestis ja omab eesti kodakondsust. Selle aasta vältel olen pidevalt reisinud lapsega Eesti-Soome vahet, viibides korraga ühes riigis mõned nädalad, seega on minu hinnangul väga raske määratleda, kumb riik on lapse püsiv elukoht.
Kas säärasteks Eesti-Soome vahet reisimisteks peaks mul juba praegu olemas olema lapse isa poolne notariaalselt kinnitatud nõusolek? Juhul, kui nüüd otsustaksin lapsega näiteks kauemaks või püsivalt Eestisse jääda, kas kvalifitseeruksin siis nn lapseröövliks? Kuidas käituda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Eesmärgiga vältida võimalikke ebamugavaid olukordi tulevikus, oleks vastavasisuline notariaalses vormis nõusolek igati vajalik. Rahvusvahelise lapserööviga on tegemist juhul, kui laps viiakse välisriiki ebaseaduslikult, st teise vanema nõusolekuta, seega vastavat nõusolekut omades sellise situatsioonini ei jõua.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand