Perekonnaõigus


Küsimus: Abielulahutus ja ühisvara jagamine09.03.2011

Tere,
Elame abikaasaga eraldi korterites (mõlemal on korter abielueelsest ajast). Kooselu (19 aastat) vältel soetatud ühisvara ja auto on mehe käes. Nüüd on tal tekkinud mõte lahutada ning väidab, et meil ei olegi ühisvara. Autot keeldub ta minuga jagamast ning uue auto ostis kellegi teise nimele.
Mõlemad oleme pensionärid. Olen talle selgelt väljendanud, et pool auto maksumusest tuleb minu kontole kanda.
Millised on minu õigused?
Kui suur on riigilõiv ja kohtukulud lahutuse korral?
Kes maksab kohtukulud - kas see, kes lahutuse algatab?
Kui suurte kuludega tuleb arvestada (advokaadi tasu jm)?
Kui pikad on järjekorrad kohtus - kui selleks kulub aasta või enam, siis võib juhtuda, et jagatavast varast (autost jm) ei ole enam juppigi järel.
Kust on võimalik saada teavet lahutuse ja oma õiguste kohta?
Kui kiiresti võib tulla kohtukutse ning kui pikka aega mind sellest eelnevalt teavitatakse?
Tänan abi eest!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle, lahutatakse abielu kohtuotsusega ühe abikaasa hagi alusel (perekonnaseadus § 65). Teie küsimuse püstitusest on võimalik järeldada, et abieluvaralepingut Teil sõlmitud ei ole, seega on kogu abielu kestel soetatud vara ühisvara, mille puhul abikaasad teostavad ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt. Alates 01.07.2010 jõustunud perekonnaseaduse § 37 lg 3 järgi jagatakse ühisvara abikaasade vahel kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võrdsetes osades.
Juhul, kui teil ei ole abikaasaga võimalik ühisvara jagamise küsimuses saavutada kohtuvälist kokkulepet, on teil võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse.

Riigilõivuseadus § 57 lg 2 puhul tuleb hagiavalduse esitamisel ühisvara jagamiseks, perekonnaseaduse § 37 lõikes 1 sätestatud alusel, tasuda riigilõivu lähtuvalt hagihinnast, kuid mitte rohkem kui 639,11 eurot. Abielulahutamise hagilt tuleb tasuda 319,55 eurot. Muud kohtukulud olenevad konkreetse vaidluse käigust. Kui kiiresti hagiavaldus menetlusse võetakse ja millal lõplik otsus jõustub on samuti pea võimatu vastata, sest see oleneb jällegi konkreetse kohtuasja asjaoludest.

Lisainformatsiooni lahutuse ja oma õiguste kohta saate kindlasti Justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee või Perekonnaseadusest, samuti Riigikohtu kodulehelt www.riigikohus.ee.