Perekonnaõigus


Küsimus: Kust alustada lahutusega?08.03.2011

Tere!
Soovin oma mehest lahutada. Olen püüdnud seda mitu korda alustada, aga ei ole õnnestunud. Ta muudkui põikleb sellest teemast kõrvale. Korter, kus ma elan, on minu nimel olnud juba enne abiellumist. Mul on 2 last, aga kumbki ei ole tema oma. Mees on vägivaldne, tööl ei käi, ning elab minu rahade eest. Kannatasin sageli koduvägivalla all ning istusin haiguslehtedega kodus (arsti juures on kõik need korrad üles kirjutatud). Mees müüs minu ostetud asju ja tõi ka joomakaaslasi korterisse.
Mismoodi ma saaksin mehest lahutatud?
Ma ei oska kuhugi pöörduda, ta toob mulle ainult muresid kaela.
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Abielu saate lahutada kas perekonnaseisuasutuses vastastikusel kokkuleppel või kohtus (PKS § 64 ja 65).

Perekonnaseisuasutuses või notaris lahutatakse abielu abikaasade ühise kirjaliku avalduse alusel. Notaris on Teil võimalik samaaegselt lahendada ka abieluvarast tulenevad küsimused.

Teie kirjast jääb mulje, et seda ühist kokkulepet on Teil reaalselt raske saavutada. Kui abikaasad vaidlevad lahutuse või lahutusega seonduvate asjaolude üle, lahutatakse abielu kohtus. Selleks peate koostama ja esitama vastavale kohtule hagiavalduse. Abielu lahutatakse kohtuotsusega ühe abikaasa hagi alusel teise abikaasa vastu. Kohus lahutab abielu, kui abielulised suhted poolte vahel on lõppenud.

Kui Teie abikaasa on vägivaldne, pöörduge abi saamiseks politsei poole. Lahutusprotsessi käigus võite põhjendatud avalduse alusel paluda, et kohus esialgse õiguskaitse korras rakendaks lähenemiskeeldu.

Loodan, et sain Teile abiks olla.