Perekonnaõigus


Küsimus: Kas pärast 21-aastaseks saamist ei ole isalt varasemat elatisraha võlga enam võimalik nõuda?20.02.2012

Tere! Siin vastustes juba on üks selline teema, aga küsin veel täiendvalt. Nagu ma aru sain, siis täiskasvanud lapsel on õigus tagantjärele elatisraha nõuda kuni ta saab 21-aastaseks? Ehk et kui ma 30 aastaselt saan teada, et mu isa on maksmisest kõrvale hoidnud ja sellega sisuliselt mu elu hävitanud, siis pole mul enam mingeid õigusi või kuidas? Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Ülalpidamisnõude aegumistähtaeg on 3 aastat iga üksiku kohustuse jaoks ja aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, mil kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks. Seega tõepoolest, kui olete saanud 30-aastaseks, puudub Teil õigus nõuda saamata jäänud elatist aja eest, mil olite ülalpidamiseks õigustatud alaealine.

Tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, et elatise maksmise nö ülempiir ei pruugi olla 21 aastat, vaid hoopis 18 aastat, kui ülalpidamiseks õigustatud laps lõpetab 18-aastaselt gümnaasiumi/kutseõppeasutuse ja seejärel enam õpinguid ei jätka.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand