Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas peaks täisealine laps alustama isalt elatisraha väljanõudmist?20.02.2012

Tere!
Minu õetütar sai 18-aastaseks septembris 2011. Sinnamaani maksis isa kohtu otsuse alusel elatist lapse emale. Nüüd soovib tütar ise elatist taotleda, kuna jätkab õpinguid. Ta õppis kaks aastat gümnaasiumis ja võttis seejärel paberid välja ning viis kutsekooli, kus saab ka keskhariduse. Kutsekoolis jääb tal käia veel 2 aastat.
Kas laps saab taotleda kohtu kaudu elatist?
Kas selle eest tuleb tal tasuda ka riigilõivu? Tüdrukut kasvatavad ema ja tema elukaaslane. Nad saavad muidu majanduslikult rahuldavalt hakkama. Tüdruku bioloogilisel isal on lisaks veel 3 last, neist kahe lapse emaga elab ta koos ja kolmandale alimente vabatahtlikult maksta ei kavatse. Kohtule esitas ta eelmine kord palgatõendi väga väikese palgaga ja väitis, et ei suuda maksta. Samas töötab autojuhina ja viibib pidavalt komandeeringus. Pole eriti usutav. Lepiti siis kohtus kokku 1500 krooni kuus, mida ta pidi siis maksma. Kas kohus võib otsustada elatist isalt seekord mitte väljanõuda?

Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui täisealiseks saanud laps jätkab õpinguid kutseõppeasutuses, siis kuni 21-aastaseks saamiseni on tal sisuliselt õigus nõuda oma vanemalt ülalpidamist. Ülalpidamiskohustus võiks ära langeda vaid juhul, kui laps käib näiteks ise tööl ja saab enda ülalpidamisega ise hakkama ning ülalpidamiseks kohustatud vanemalt oleks tema varanduslikku olukorda silmas pidades ebaõiglane elatist nõuda. Elatise väljamõistmiseks tuleb esitada vastav hagiavaldus kohtusse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand