Perekonnaõigus


Küsimus: Lapse õigus valida, kumma vanema juures elab14.03.2011

Elan lapse isast lahus ning ametlikult ei ole kunagi abielus olnud. Laps on 11-aastane. Hetkel on niimoodi, et laps elab kaks nädalat isaga, kaks nädalat minuga. Kui laps otsustab, et tahab ainult isaga elada, kas siis sellisel juhul ongi see tema õigus või on minul siiski õigus nõuda oma kahte nädalat last kasvatada?
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kahjuks on väga raske, kui mitte võimatu, Teie küsimusele ühest ja lõplikku vastust anda. Lapse kasvatamisel on vanematel võrdsed õigused ja kohustused. Teie kirjast võib välja lugeda, et hetkel olete teise vanemaga kohustused ja õigused selliselt jaganud.

Lapsega tõusetuvates küsimustes peaksid vanemad arvestama kindlasti ka lapse arvamusega. Miks teie laps avaldas soovi asuda elama teise vanema juurde teie küsimusest ei selgu. Vanemana peaksite tekkinud olukorda hindama mitmest aspektist, vajadusel pöörduma spetsialisti poole abi saamiseks. Rääkige oma lapsega, püüdke välja selgitada, mis on tema soovi põhjuseks.

Vaidluste korral, mis on seotud lapse alalise viibimiskoha või mõne muu last puudutava küsimuse reguleerimisega ning juhul, kui osapooled ei suuda lahendada lapsega seotud vaidlust kohtuväliselt kokkuleppega, võib huvitatud pool oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse.

Kohtul on õigus last puudutavas vaidluses ära kuulata vähemalt kümneaastane laps ja pädev valla- või linnavalitsus. Teie laps on juba küllalt suur ja tema seisukoha kuulab kohus ära ning võtab otsuse tegemisel kindlasti ka arvesse. Kui kohus otsustab, et laps peaks jätkuvalt viibima võrdselt mõlema vanema juures, või muudab senini kehtinud suhtlemiskorda, võib Teie kaasuse puhul kohtuotsuse täitmine olla raskendatud, tulenevalt sellest, et lapse soov ei pruugi kattuda kohtuotsuses määratuga.

Arvan, et ennekõike peaksite välja selgitama tegeliku põhjuse, miks laps eelistab teist vanemat teile ja kus peituvad lapse sellise soovi tagamaad.