Perekonnaõigus


Küsimus: Koos ostetud korteri laenust vabanemine08.03.2011

Tere,
Kui korter on ostetud aastaid tagasi elukaaslasega kahasse. Sealjuures olen teinud korraliku sissemakse. Nüüd oleme lahus. Kuidas oleks mõistlik ja millised võimalused on, et sellest maksekohustusest vabaneda? Arvestades seda, et eelmine elukaaslane ei taha seda korterit müüa ega üürida, vaid elab seal sees (pool varast kuulub temale).

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Küsimus jäi väheke mitmetimõistetavaks. Kas peate kahasse ostmise all silmas kaasomandisse ostmist ja kas peate maksekohustusest vabanemise all silmas laenulepingust tulenevatest kohustustest vabanemist.

Kui nii, siis laenulepingust tulenevatest kohustustest vabanemiseks peaksite esmalt pöörduma panka, kust laenu võtsite ja asuma pangaga läbirääkimistesse. Kuna kaasomandis olevat korterit kasutab Teie endine elukaaslane, siis ehk oleks mõistlik teha talle ettepanek laenulepingust tuleneva kohustuse enda kanda võtmiseks samaaegselt kaasomandi lõpetamisega selliselt, et korteri omanikuks jääb tema ja teie poolt tehtud „korralik sissemakse“ teile hüvitatakse.

Teine võimalus oleks näiteks kaasomand lõpetada - korter jääb 100% Teile, aga ka laenumaksed, mida te vist tasute praegu niigi.

Kui kohtuväliseid kokkuleppeid vastaspoolega ei ole võimalik saavutada, saate pöörduda kohtusse kaasomandi lõpetamise hagiga.