Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isa ei maksa elatist, kas siis peaksin politseisse avalduse tegema?29.02.2012

Tere.
Mul selline küsimus, et kohtu poolt on lastele määratud 139 euro suurune elatis lapse kohta. Algselt sai määratud vaid ühe lapse pealt, kuna lubas teisele vabatahtlikult maksta. Aga kuna ta seda ei teinud, siis sai ka teisele lapsele määratud kohtulikult elatis+võlgnevus. Aga siiani ta seda teinud pole ja hoidub ka ametlikult tööle minemisest, et kohtutäiturid seda raha temalt kätte ei saaks. Kuidas peaksin edasi toimima, et miskit liikuma hakkaks? Lugesin siit, et on võimalus teha politseisse avaldus mittemaksmise kohta ja teda vangistusega karistada, mil ajal maksaks riik mingit raha. Kas see ka reaalselt võimalik oleks või kuidas edasi toimida?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Tõepoolest on võimalik algatada elatise maksmisest kõrvalehoidmisest tulenevalt kriminaalmenetlus, kuid siinkohal on mõistlik kaaluda, kas see on antud asjas vajalik ja mõttekas. Kriminaalmenetluse algatamine ei taga Teile elatise kättesaamist laste isalt, vaid lõpptulemusena tema karistamist, mis võib tulevikus veelgi keerulisemaks muuta tema töölesaamise. Mingis mõttes võib kriminaalmenetluse alustamine kindlasti laste isa ka distsiplineerida, mis ideepoolest võib tulevikus tagada temapoolse ülalpidamiskohustuse täitmise.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand