Perekonnaõigus


Küsimus: Kas on seaduslikke aluseid vanema vabastamiseks elatisraha maksmisest (näiteks eraisiku pankrott, invaliidsus)?29.02.2012

Tere,
Kas on olemas seaduslikud alused vabastada isa lapsele elatisraha maksmisest, nt eraisiku pankrot, vanema invaliidsus vms?
Lapse isa esitas maksekäsule vastuväite, põhjendades elatisraha mittemaksmist majandusliku olukorraga.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Alaealise lapse ülalpidamiskohustuse näol on tegemist nö absoluutse kohustusega lapse ees, millest üldjuhul ei vabasta ükski asjaolu. Teatud juhtudel on võimalik elatise vähendamine, kuid ka selleks peavad esinema väga kaalukad asjaolud, mida ei ole nö ette võimalik kindlaks määrata.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand