Perekonnaõigus


Küsimus: Kas kokkuleppel vara jagamisel saab vormistada vara teise nimele?02.03.2012

1. Kas abielu jooksul ühele abielu poolele testamendiga pärandatud kinnisvara kuulub lahutuse puhul jagatava ühisvara hulka?
2. Kui lahutavad abielu pooled saavad kokkuleppele vara jagamise osas, kus saab sellisel puhul vara üleminekut ühisomandist ühe isiku nimele vormistada?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Pärimise teel omandatud vara kuulub pärandisaaja lahusvarasse, seega ühisvara jagamisel arvestamisele ei kuulu. Kui ühisvara jagamine toimub poolte kokkuleppel, võib põhimõtteliselt vara jagamise kokku leppida igat moodi, kaasa arvatud ühisomandis olnud vara üleminekus ühele isikule.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand