Perekonnaõigus


Küsimus: Kas ja kuidas on võimalik interneti teel anda ainuhooldusõigus emale?02.03.2012

Tere!

Lähiajal lahkun Eestist ja jään alaliselt Eestist ära oma kodumaale. Seoses sellega soovin edaspidiste probleemide vältimiseks lapse emale anda ainuhooldusoiguse. Kas seda on võimalik teha interneti teel? Kuidas ja kus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Hooldusõigust interneti teel lapse teisele vanemale üle anda pole võimalik. Võite lapse emaga sõlmida notariaalses vormis nõusoleku, milles kinnitate oma soovi lõpetada ühine hooldusõigus ja anda lapse hooldusõigus täielikult üle lapse emale. Kui aga soovite lapse hooldusõigust puudutavaid andmeid muuta ka rahvastikuregistris, peab selleks olema vastav kohtulahend, mis omakorda eeldab antud küsimuses kohtusse pöördumist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand