Perekonnaõigus


Küsimus: Kui abikaasa on vaimupuudega, kuidas korterit müüa?16.03.2012

Tere!
Minu abikaasa (84-aastane) on haiguse tulemusel sügava vaimupuudega (ekspertiisi otsus olemas) ja viibib hooldekodus. Meil on ühisvarana abielu jooksul koos ehitatud maja, mis on olnud meie tegelik elukoht. Samas ostsin koos emaga kahe peale korteri ema elukohaks. Peale ema surma pärisin testamendijärgselt tema osa ehk 1/2 korterist. Minu 1/2 on aga muretsetud abielu ajal, seega siis ühisvara, millest omakorda pool kuulub minu abikaasale? Ma ei kasuta seda korterit ja ei suuda seda ka pidada. Seega on tungiv vajadus korter müüki panna. Abikaasa osa oleks hädasti vaja maja remondiks, samuti hooldekodu kulude osaliseks katteks. Aga ilmselt ei saa ma seda teha ilma erieestkosteta? Kui see on nii, siis mis ma peaksin tegema, et saada eestkostet ainult ühe tehingu tegemiseks?
Paluksin selgitada ka huvide konflikti mõistet. Kas antud juhul võib tekkida huvide konflikt?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Olukorras, mil ühelt abikaasalt ei ole võimalik eelkõige haiguse või äraoleku tõttu nõusolekut saada või piisava põhjuseta keeldub ühisvaraga tehingu tegemiseks vajaliku nõusoleku andmisest, võib teise abikaasa avalduse alusel anda nõusoleku kohus hagita menetluses, kui tehingu tegemata jätmise või viivitamisega seondub kahju tekkimise oht (PkS § 29 lg 3). Käesoleval juhul tekib kahju mittevajaoleva korteri ülalpidamisega seonduvalt, mida olete sunnitud kandma.

Seega tuleb korteri müügi võimaldamiseks abikaasa nõusolekuta esitada vastav avaldus kohtule.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand