Perekonnaõigus


Küsimus: Kas EL riigi kohtuotsus on õige, kui lahutusasjad käivad meil Eesti seaduste järgi?17.03.2012

Tere!

Olen mees ja elan juba mitmendat aastat ühes ELi liikmesriigis, kuhu saabun abikaasaga, kes sai siin töö. Meil on ka alaealine laps. Abikaasa otsustas mulle teadmata põhjusel lahutada ja andis sisse lahutuse nn eksimuse alusel (alusetud süüdistused mulle), mis siinses õigusruumis tähendab, et ta sai lapse ajutise hooldusõiguse endale. Siinse kohtu otsusega näen ma last vaid kord kahe nädala tagant ja pool koolivaheajast, mida on väga vähe. Naine ei anna sageli last ka nn minu külastusajal, ettekäändel, et laps on haige vms... olen korduvalt politseisse kaebuse esitanud, politsei vaid registreerib juhtumi, aga ei saa sekkuda. Mul on advokaat, aga tema ei ole eesti pereõigust uurinud. Siinne kohus on tunnistanud, et kuna oleme mõlemad eestlased, kohaldub meie lahutusasjas (mis on pooleli) eesti õigus. Tutvusin hiljuti eesti pereõigusega internetis ja sain teada, et eesti pereõiguse järgi on lapsehooldus lahutuse ajal ja peale lahutust ühine. Kas siinne kohtuotsus ei ole mitte ekslik, kuna minu (hoolduseõiguse) suhtes kohaldatakse kohalikku õigust (lahutus nn eksimuse alusel, lapse hooldusõiguse andmine ühele abikaasale, mida eesti õigus ei tunne)? Mida ma peaks tegema?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kahjuks ei oska ma võtta kirjeldatu suhtes tõsikindlast seisukohta, kuna tegelen peaasjalikult Eesti perekonnaõigusega ja ei orienteeru väga hästi teiste EL liikmesriikide õiguses.

Kui abielu lahutamine oleks toimunud Eesti seaduste kohaselt, poleks tõepoolest toimunud lapse suhtes ühise hooldusõiguse lõpetamist. Samuti ei tunne Eesti perekonnaseadus abielu lahutamisel süü-kontseptsiooni.

Minu soovitus oleks kohtus rõhuda Eesti seaduste erinevusele võrreldes kohalike seadustega, seda enam, et kohus on väidetavalt nentinud, et kohaldamisele peaks kuuluma Eesti seadusandlus. Samas jääb arusaamatuks, miks siis kohus otsuse tegemisel Eesti õigust rakendanud ei ole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand