Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas saab isadusest loobuda, kui mõlemad pooled on sellega nõus?09.03.2012

Tere!
Kas ja kuidas üldse sellist probleemi lahendada? Ametlikult oleme ammu lahutatud. Lapsel (13a) ja isal puudub igasugune kontakt. Alimente ta ei maksa, kuna väidetavalt puudub sissetulek. Mehel uus pere, kus kasvamas 3 last. Kohtu kaudu olen alimente taga nõudnud ja teinud omapoolselt kõik, mis sellises olukorras võimalik. Juhul, kui saan isa nõusse tema perekonnanimest ja isadusest loobumiseks, on see üldse võimalik? Loobun ka alimentidest loomulikult ja saaksime kõik eluga edasi minna.
1.Kas on see üldse reaalne?
2.Ametkondlikult (kui on reaalne), kuidas peaks alustama?
3.Millised paberid peavad olema?
4.Kas on ka lapse arvamus argumendiks?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Sisuliselt isadusest loobumist perekonnaseadus ette ei näe. Küll aga on last alaliselt kasvataval vanemal võimalik taotleda kohtult ühise hooldusõiguse lõpetamist ja lapse hooldusõiguse täielikku üleandmist. Kui kohus Teie avalduse rahuldab, saate lapse perekonnanime muuta teise vanema nõusolekuta. Siinkohal tuleb märkida, et ka hooldusõiguseta vanemal lasub oma lapse ees ülalpidamiskohustus.

Rahvastikuregistris saab lapse hooldusõigust puudutavat muuta vaid kohtulahendi alusel, seega peab hooldusõiguse muutmiseks igal juhul pöörduma vastava nõudega kohtu poole. Seda isegi juhul, kui mõlemad vanemad on nõus ühise hooldusõiguse lõpetamisega.

Põhimõtteliselt on võimalik loobuda vanemlikest õigustest ka olukorras, mil antakse nõusolek lapse lapsendamiseks. Sellisel juhul loobutakse igasugustest õigustest lapse suhtes, kaasa arvatud õigus lapsega kohtuda. Samuti puudub sellisel juhul ülalpidamiskohustus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand