Perekonnaõigus


Küsimus: Kui taotlen toitjakaotuspensioni, kas pean elatisest loobuma?09.03.2012

Tere. On tekkinud küsimus seoses abikaasa surmaga. Olime abielus 5 aastat ja meil on 2 ühist last, kuid meiega koos elas ka 3 last minu eelmisest abielust, keda ta ka hooldas ja kasvatas. Kokku siis 5 last. Vanemate laste isalt, mu endiselt abikaasalt, on küll kohtuotsusega nõutud elatis, kuid seda kohustust pole ta täitnud ja ei täida. Ma ei näe ka mingit lootust, et ta seda täitma hakkaks ja ametlikult tööl ta ei käi. Kui ma nüüd taotleks kõigile viiele lapsele toitjakaotuspensionit, siis pean tõestama, et 3 vanema lapse isa oma lastele elatist ei maksa. Kas siis pean esitama mingi avalduse kohtutäturile ka, et ma enam elatist ei nõua või kohtusse. Või kuidas peaks käituma? Kahelt isalt ju lastele ülalpidamist nõuda ei saa.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Toitjakaotuspensioni makstakse toitja surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele. Perekonnaliikmete all tuleb mõista toitja leske ja lapsi, seega saate toitjakaotuspensioni maksmist taotleda vaid endale ja teie ühistele lastele. Eelmisest abielust laste ülalpidamiseks on endiselt kohustatud nende bioloogiline isa.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand