Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas lahendada korteri müük, kui abielulahutus ei jõustunud maksmata riigilõivu tõttu?12.03.2012

Abielu on lahutatud kohtulikult aastal 1994. Tollaste seaduste kohaselt oleks asjatoimetused pidanud käima selliselt, et peale kohtuotsuse jõustumist oleks pidanud pöörduma Perekonnaseisuameti poole ja sealt saama dokumendi lahutuse jõustumise kohta.
Seda paraku tol ajal ei tehtud - polnud vajadust. Vajadus tekkis 2007. aastal, mil "Õnnepalees" selgus, et üks avalduse esitajatest on endiselt abielus. Kiirelt sai riigilõiv tasutud ja vajalik dokument hangitud.
Asja tuum ilmnes aga nüüd, kui tekkis soov 1996. aastal soetatud ja 2000. aastal kinnistatud korterit müüa. Kehtivast Perekonnaseadusest (01.07.2010) ilmneb, et abielu oli endiselt jõus korteri soetamise hetkel ja kohtulikult lahutatud abikaasadel on see korter seaduse kohaselt ühisomand. Korteri müügiks peab olema lahutatud abikaasa nõusolek, paraku pole seda nõusolekut võimalik saada, sest üks osapooltest on ammu Eestist lahkunud ja välisriigis vähemalt korra enne 2007. aastat uuesti abiellunud. Mida peaks tegema, et korter, milles üks kunagise abielu osapooltest pole vähemalt 18 aastat käinud, võib olla pole Eestiski käinud, saaks teise osapoole ainuomandisse? Või kui siiski õnnestuks Eestist lahkunud osapool leida ja korteri müügile heakskiit saada, siis kuidas jaguneks saadav raha?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui korter on soetatud abielu ajal, on tõepoolest tegemist ühisvarasse kuuluva esemega. Selle müümiseks on kindlasti vajalik teise abikaasa (lahutatud abikaasa) nõusolek. Üldjoontes jaguneb ühisvara abikaasade vahel võrdsetes osades, aga teatud juhtudel on võimalik võrdusest ka kõrvale kalduda, eeskätt kokkuleppe teel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand