Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas tehakse kindlaks lahutuse hetkel abikaasade rahaline seis, raha kontol?13.03.2012

Tere,
Sissejuhatuseks: abikaasa soovib lahutust. Töötab Soome ettevõtte all, kuid hetkel oleme perega komandeeringus väljaspool Euroopat. Minul on plaanis lastega (2 last) tulla suvest tagasi Eesti elama. Mees jääb võib olla veel teiseks aastaks komandeeringusse või naaseb Soome. Kuna mees omab Soome sissekirjutust, peab lahutus toimuma kohtu kaudu.
Küsimused:
1) Abikaasa soovib, et saaksime omavahel kõiges kokkuleppele, et ei peaks pikalt protsessi ajama. KUID, ta ei soovi meie kokkuleppeid kirjalikult vormistada. Kas ühisele kokkuleppele jõudes on kohtus võimalik meie kokkulepped kirjalikult vormistada ja elatusraha/muu vara jagamised ametlikult paika seada (mina suulisi kokkuleppeid ei usalda)?
2) Kui kaua kestab kohtuprotsess, kas toimub ainult 1 istung? Kui ei saa kokkuleppele, kui kaua võib siis protsess kesta?
3) Kas minu ülalpidamise summa, mida abikaasa peab lapse kuni 3 a saamiseni maksma (kui lasteaias ei käi) peab olema sama suur, kui on olnud minu emapalk või võib maksta väiksemat summat?
4) Kui abikaasa palk on ca 4300 eurot ja minul 1080 eurot, siis kas tema 250 eurot lapse kohta (kokku 500 eurot) elatusraha on piisav? Kas mul oleks mõistlik leida omale advokaat, et saada suuremat toetust või mitte? Mehe väitel ta ei taha rohkem maksta, kuna komandeeringust naastes tema arvates ta palk väheneb ning siis tulevikus ta ei suudaks rohkem maksta (kuid see ei ole fakt, vaid oletus)?
5) Mees kogub 60% palgast eraldi kontole, mis on soetatud abielu jooksul. Kuidas oleks mul võimalik sellest pool endale saada, kuna see on ka ühisvara. Kas on võimalik, et abikaasa kannab selle raha vahepeal oma ema kontole, näitamaks, et tal seda raha ei ole ning siis me jääme lastega sellest rahast ilma? Kuidas garanteerida, et pool rahast meie lastega endale saaksime?
6) Kas minul lastega on mingitki võimalust saada osa korterist (või osa müügitulust), kus me 6 aastat oleme elanud, aga see on ostetud enne abiellumist mehe poolt ja on tema nimel ehk et lahusvara.
7) Kui abikaasa saab Soomes lisaks lapsetoetust, siis kas selle summa peaks ta lisaks elatusrahale ka meile maksma või võib ta selle lisasissetulekuna endale jätta?
8) Kas on võimalik taotleda, et lisaks elatusrahale, kui on vaja lastele soetada suuri asju, nt mööblit, siis teeme need ostud omakorda pooleks, kuna elatusrahast nendeks ei piisa?
9) Kas abikaasal on võimalik mind ja lapsi meie kodust välja kirjutada, kui korter on tema nimel aga me oleme seal koos elanud 6 aastat, ehk et see on ka meie kodu?
10) Kas abikaasal on kohustus ka abielu vältel (ehk hetkel) ka mind rahaliselt/materiaalselt toetada või mitte? Kui abikaasa mulle mingit rahalist tuge ei paku, kas mul on võimalik seda kasvõi tagasiulatuvalt saada?
Suured tänud ette

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Eeskätt soovitan Teil nii ühisvara jagamise kui ka ülalpidamise osas jõuda abikaasaga kohtuvälisele kokkuleppele, kuid kui see ei õnnestu, olete sunnitud oma õiguste kaitseks pöörduma kohtu poole. Paraku on võimatu ette prognoosida, kui kaua kohtumenetlus antud asjas kesta võiks.

Alaealise lapse ülalpidamise suuruse määravad lapse vajadused (st temale igakuiselt tehtavad kulutused), mitte elatise maksmiseks kohustatud isiku sissetuleku suurus. Alla 3-aastast last kasvatavale lahutatud abikaasale makstava elatise ulatus sõltub konkreetsetest asjaoludest, kuid kõigi eelduste kohaselt ei pea see vastama vanemahüvitise suurusele.

Kui korter, kus Te hetkel elate, on soetatud enne abielu, kuulub see abikaasa lahusvarasse ja Teil sellele seadusejärgset õigust ei ole. Küll aga kuulub ühisvarasse abikaasa pangakontol olev raha, millele kohalduvad ühisvara jagamise sätted.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand