Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas maksmata elatisraha kätte saada?02.04.2011

Tere,
Lastele on kohtu poolt elatisraha välja mõistetud 1998. aastal. Lapsed ei ole nende aastate jooksul kordagi elatist saanud, sest laste isa lihtsalt ei maksnud ja varjas sissetulekuid. Võlgnevus kasvas peaaegu 100 000 kroonini. Lapsed on nüüd täisealised. Maksmata elatist läheb lastel praegugi vaja. Kuidas panna tagantjärgi maksma raha, mis kuulub lastele?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui isa ei ole talle kohtuotsusega määratud elatist maksnud ja teil on jõustunud kohtuotsus, on teil isa suhtes nõudeõigus elatise võlgnevuse osas. Teie küsimusest ei ole võimalik välja lugeda, kas ja kuidas olete nõuet sisse nõudnud. Jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõue aegub 30 aasta jooksul, seega isegi, kui isa ei ole lastele elatist maksnud alates 1998. aastast, on alus elatise sissenõudmiseks olemas. Soovitaksin pöörduda kohtutäituri poole - jõustunud kohtuotsus on täitedokumendiks, mille alusel saaks kohtutäitur algatada täitemenetlust.

Elatise maksmisest kõrvalehoidmine on Eestis kriminaalkorras karistatav tegu. Karistusseadustiku § 169 sätestab, et kuritahtliku kõrvalehoidumise eest (kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest), oma nooremale kui kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule lapsele, karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.