Perekonnaõigus


Küsimus: Mis aja jooksul võib varajagamise kohtuasjas vastuhagi esitada?28.03.2012

Tere,
Kui hagi abielu lahutamiseks ja vara jagamiseks on kohtusse antud üle aasta tagasi ja kostja pole vastuhagi esitanud, siis millise perioodi jooksul on tal võimalik seda veel teha?
Abielu on lahutatud, vaidlus vara üle pole lõppenud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Nii vastuse kui ka vastuhagi esitamise tähtaeg on üldjoontes 20-30 päeva alates hagiavalduse materjalide kättesaamisest, seega oleks kostja pidanud juba ammu omapoolse seisukoha esitama. Jääb arusaamatuks, millistel põhjustel on kohtumenetlus niivõrd pikaks kujunenud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand