Perekonnaõigus


Küsimus: Kas võõrast vara saab ühisvara jagamisel oma varana näidata?28.03.2012

Naine ja mees lahutavad ning jagavad ühisvara. Ühisvara hulka on naine pannud ka kolmandale (võõrale) isikule kuuluva auto. Kas see on lubatud? Kas võõral ehk minul on ka mingid õigused?
Kas selline tegevus on enda vara suurendamine läbi pettuse? Kas selline tegevu karistatav?
Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kindlasti ei saa ühisvara jagamisel näidata ühisvara hulgas esemeid, mis tegelikkuses kuuluvad kolmandatele isikutele. Kõigi eelduste kohaselt tuleb selline teguviis kohtumenetluse käigus ilmsiks, millest tulenevalt see ühisvara jagamist otseselt ei mõjuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand