Perekonnaõigus


Küsimus: Kas meil on lastega võimalust isa korter omale saada, kui isa ei toeta meid ja olen korterit remontinud ning korras hoidnud? 04.04.2012

Elame lastega (lasteaia ja algkooli ealine) nende isale kuuluvas korteris. Mina olen seal korteris elanud juba 20 aastat, enne sinna kolimist müüsin maha endale kuuluva korteri, et seal ehitama hakata. Siis olime veel mehega koos. Abielus ei ole me olnud. Korter kuulub laste isale, kellega me ei ela koos juba mitu aastat. Ta ei maksa korteri makse, ega samuti ka lastele alimente. Ta läks ära umbes 2 aastat tagasi, sellest ajast pole ta meid toetanud. Kas minul on mingi õigus seda korterit omale ja lastele saada, kui ma olen teinud seal remonti, maksnud makse, hoidnud korterit korras. Laste isaga kontakti ei ole õnnestunud saada.
Millised on üldse minu õigused ja kas ta võib meid sealt korterist välja tõsta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Tulenevalt asjaolust, et olete elanud vabaabielus, ühisvara tekkinud ei ole ja korteri ainuomand kuulub laste isale. Sisuliselt on võimalik kohtult taotleda remondiks tehtud kulutuste hüvitamist alusetu rikastumise sätete alusel, kuid seaduslikku alust korteri endale nõudmiseks Teil ei ole.

Pigem soovitan Teil kohtu kaudu laste isalt laste ülalpidamiseks elatist nõuda, kuna lahus elav vanem on ilmselgelt kohustatud ülal pidama oma alaealisi lapsi ja nimetatud kohustus ei peaks ainuisikuliselt Teil lasuma.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand