Perekonnaõigus


Küsimus: Kui elatisraha ei saa töötuse tõttu mingi periood maksta, kas tasuks teha eraldi kokkulepe?16.04.2012

Tere.
Lapsele on kohtu poolt välja nõutud elatusraha aastal 2008 ja jääb alla miinimumpiiri. Maksekohuslane on siiani täitnud oma kohustust. Alates märtsist on ta väidetavalt töötuna registreeritud ja otsustanud teha aprilli kuu makse pooles mahus. Põhjendades seda oma töökaotusega. Olen teadlik ka tema teisest kohustusest teise lapse ees. Kohuslane pakkus välja kokkuleppe poole osa maksmisest töötu perioodi vältel ja leides töö, kompenseerima maksmata jäänud osa kuni lapse täisealiseks saamiseni, mis ilmselgelt pole aksepteeritav. Minul ju võimatu kontrollida, mis hetkest inimene on töötustaatusest väljunud.
Samas väidab ta, et kui ma ei aksepteeri tema ettepanekut, siis on ta sunnitud pöörduma kohtu poole elatusraha määra vähendamiseks. Mida ütleb seadus antud olukorras? Perekonnaseadusest ma seda välja ei loe. Kui mõistlik oleks sõlmida väljapakutud kokkulepe? Kuidas edasi toimida?
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Seadus otseselt Teie poolt kirjeldatud olukorda ei reguleeri. Kohtupraktika seisukohast võib öelda, et üldjoontes kohtud alla seadusega sätestatud miinimumi elatist ei vähenda, ka juhul, kui ülalpidamiseks kohustatud isik on töötu.

Kui ülalpidamiseks kohustatud isikul puudub tõepoolest võimalus kohtuotsusega määratud summas elatist maksta, võite ilmselgelt sõlmida temaga sellekohase kokkuleppe. Kui Te kokkulepet sõlmida ei soovi, on ülalpidamiseks kohustatud isik õigustatud elatist alla määratud ulatuse maksma alles siis, kui ta on esitanud kohtule elatise vähendamise nõude ja see rahuldatakse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand