Perekonnaõigus


Küsimus: Kas kohtumäärusega kinnitatud kompromisslepingu alusel peab isa maksma elatist ülikooliõpingute lõpuni?19.04.2012

2011. aasta jaanuaris sõlmisid minu täisealine tütar (sünd.1991a.) ja lapse isa kompromisslepingu, mis on kohtumäärusega kinnitatud, et isa maksab tütrele kuni tema õpingute lõppemiseni päevases õppevormis. Praegusel hetkel õpib laps ülikoolis päevases õppevormis ja tema õpingud kestavad veel viis aastat. Minu küsimus on: kas isal on kohustus maksta tütrele selle aja vältel elatist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Perekonnaseaduse kohaselt lasub lahus elaval vanemal elatise maksmise kohustus alaealise lapse suhtes või lapse suhtes, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui lapse 21-aastaseks saamiseni. Seega on vanemal seadusest tuleneb ülalpidamiskohustus täisealiseks saanud lapse suhtes vaid olukorras, mil laps jätkab põhi- või keskhariduse omandamist. Eeltoodust tulenevalt on ülalpidamise andmine kõrghariduse omandamisel vanema vabatahtlik otsus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand