Perekonnaõigus


Küsimus: Kas pean lapse emale maksma tagasi elatisraha võla, mis on neli aastat vana?07.05.2012

Tere!

2008 a. kevadel nõudis lapse ema kohtu kaudu minult välja elatisraha lapsele 2500 kr kuus. Pidin maksma ka ühe aasta ulatuses tagantjärele, mida ma ei teinud, kuna mul polnud nii suurt summat kohe kuskilt võtta.
Peale kohtuotsust 2008a. olen aga maksnud kuni siiani korrapäraselt elatist lapsele, iga kuu (vahel ka kahe kuu raha korraga). Võlas oleks põhimõtteliselt ainult see aasta tagantjärele. Kas pean ikka veel nüüd juba aastal 2012 lapse emale selle võla (raha mida ma ei maksnud tagantjärele aasta, peale kohtuotsust) tagasi maksma?
Olen kuulnud, et elatise võlg aegub 3 aastaga, kui lapse ema pole vahepeal asja kohtutäiturile edasi andnud.
Minule teada olevalt pole lapse ema kohtutäiturile asja edasi andnud, sest siiani pole minult keegi veel seda raha nõudnud.
Lapse ema muidugi on küsinud mitmeid kordi, et kuna võla ära maksan, aga küsimisega on ka asi piirdunud. Kui ta peaks nüüd asjaga kohtutäituri juurde minema, siis kas ma pean selle aasta tagantjärele ulatuva aja eest raha talle maksma või on see nüüdseks aegunud?

Suur tänu!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lõike 4 kohaselt on korduvate kohustuste või ülalpidamiskohustuse täitmisest tuleneva tulevikus sissenõutavaks muutuva tunnustatud nõude aegumistähtaeg 3 aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Nimetatud sätte all peetakse silmas olukorda, mil elatis on kohtuotsusega välja mõistetud ja elatise mittemaksmisel pole õigustatud isik kolme aasta jooksul täitemenetluse algatamiseks kohtutäituri poole pöördunud. Kui kohtuotsusega on välja mõistetud elatis konkreetse summana eelnevalt maksmata aja eest, kohaldub sellele tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 lõige 1, mille kohaselt on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude aegumistähtaeg 10 aastat. Seega kohtuotsusega välja mõistetud elatisvõlg aegub 10 aastaga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand