Perekonnaõigus


Küsimus: Kas ja mis tingimustel on võimalik notariaalselt vormistatud elatisraha kokkulepet muuta? 02.05.2012

Eelmisel 2011. aastal sõlmisime lapse emaga notariaalse kokkuleppe, kus olin nõus elatissummaga 320 eurot kuus. Lisaks on seal kokkuleppes punkt, kus annan nõusoleku kohesele sundtäitmisele allumise kohta. Täna, aasta hiljem, on mul raske seda summat igakuiselt maksta ja olen vahel tõsistes makseraskustes ja isegi võlgades. Laps ja lapse ema elavad suures eramajas ja lapse ema ei ole nõus elatise summat vähendama - üheks mõjuteguriks on maja kulukas ülalpidamine. Ise elan 1-toalises üürikorteris. Kas, ja mis tingimustel on võimalik notariaalselt vormistatud kokkulepet muuta? Olen ju ise sellise summa välja pakkunud ja nõus olnud. Minu eesmärk polegi kõrvale hiilida, vaid ka omale elamiseks raha jätta ja ehk kunagi siis on ka võimalik hakata uut pere looma.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Eeskätt soovitan Teil teha lapse emale ettepanek elatisraha suuruse muutmiseks, kasvõi nt ajutiselt, kuni Teie majanduslik olukord paraneb. Kui kokkuleppele ei õnnestu saada, on Teil õigus pöörduda kohtu poole elatise vähendamise nõudega.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand