Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas nõuda Soomes elavalt laste isalt elatisraha?07.05.2012

Oleme abielus, aga pole juba aastaid koos elanud. Mehel on sissekirjutus Soomes ja ta töötas seal mitu aastat, praegu on töötu. Siiani maksis lastele korralikult vabatahtlikult elatisraha, aga nüüd maksab siis kui heaks arvab. Mida peaksin tegema, et abikaasalt ametlikult lastele elatisraha nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Elatise taotlemiseks välisriigis peate edastama Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele järgnevad dokumendid:

• taotlus Justiitsministeeriumile elatisasja algatamiseks;
• taotlus välisriigi pädevale asutusele;
• koopia lapse või laste sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni leiate järgmiselt veebiaadressilt: http://www.juristaitab.ee/kusimused-vastused/perekonnasuhted/elatis-lapsele/kuidas-elatist-taotleda-teises-euroopa-liidu-liikmesriigis

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand