Perekonnaõigus


Küsimus: Mida ette võtta, kui isa on karistatud, kuid kuritahtlikult ikkagi elatisraha ei maksa?09.05.2012

Tere!
Kui lapse isa tunnistatakse süüdi KarS § 169 alusel ja talle määratakse karistus, siis kes saab nõuda (kui saab üldse nõuda), et talle määratakse lisakohustused:
1) KarS § 75 lg 2 p 6 alusel kohustada süüdimõistetut karistuse kandmise ajal täitma ülalpidamiskohustust.
2) KarS § 75 lg 2 p 1 alusel kohustada süüdimõistetut hüvitama kuriteoga tekitatud võlgnevust (elatise võlg) alates mingist konkreetsest ajast kuni karistuse tähtaja lõpuni.
Mu eksabikaasa tunnistati süüdi ja ta sai ka karistuse, kuid elatisraha ta lapsele ikkagi ei maksa. Vestlesin kriminaalhooldajaga ja andsin teada, et lapse isa ikka ei maksa lapsele elatisraha (ta ei ole alates elatise määramisest 2009.a. maksnud mitte üht senti). Kriminaalhooldaja vastas, et ta ei saa selle infoga midagi peale hakata, kuna kohtuotsuses ei ole eraldi kohustust välja toodud, et süüdimõistetu peab täitma oma ülalpidamiskohustust.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Tulenevalt KarS § 75 lg-st 3 on nimetatud kohustuste panemine kohtu pädevuses, mis omakorda eeldab kriminaalhooldusametniku sellekohast ettekannet. Ainukese nõuandena oskan Teile soovitada uuesti kriminaalhooldusametniku poole pöördumist ja eelpool nimetatule tähelepanu juhtimist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand