Perekonnaõigus


Küsimus: Kui palju võib kohtutäitur kinni pidada elatisraha ja kui palju peab vanemale endale elamiseks jääma?24.05.2012

Lahutasin laste isast ja selleks, et laste ülalpidamiseks raha saada, andsin asja kohtutäituri kätte. Nüüd, kui laste isa läks tööle ja sai palka, peeti tal mingi osa summast kinni st. võeti kohtutäituri poolt ära.
Kui palju võib üldse ära võtta ja kas arvele ei peaks jääma miinimum summa?
Seletage mulle natuke lahti see asi, et kuidas see käib.
Suur, suur aitäh vastamast.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 2 kohaselt võib lapse elatisnõude täitmiseks arestida kuni pool palga alammäärast, mis on käesoleval hetkel 290 eurot. Kui võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole palga alammäära, st alla 290 euro, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand