Perekonnaõigus


Küsimus: Millal lõpeb kohustus maksta elatist gümnaasiumiõpilasele?28.05.2012

Tere,
küsimus selline, 19-aastane käib gümnaasiumi viimases klassis ja saab elatist järgneva alusel
§ 97. Ülalpidamist saama õigustatud isikud
Ülalpidamist on õigustatud saama:
2) laps, kes täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni;
Millal lõpeb elatise maksmise kohustus, kui õpilane ei saa tunnistust lõpuaktusel koos teiste õpilastega ja ei ole kindel, kas ta üldse lõpetab?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Väljatoodud sätte alusel elatise maksmise kohustus lõpeb täisealiseks saanud lapse kooli lõpetamisega või õpingute katkestamisega. Seega juhul, kui täisealine alla 21-aastane laps katkestab õpingud, puudub alus ka elatise maksmiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand