Perekonnaõigus


Küsimus: Kui isal on elatise võlg ja maksab elatist, kas siis peaksin arvestama selle võla maksmiseks või jooksva elatisrahana?28.05.2012

Tere

Kas saan teha politseile avalduse, et lapse isa hoiab tahtlikult eemale elatise maksmisest. Ta ei ole maksnud 1 aasta, kuid nüüd viimased 3 kuud on maksnud. Ta ei teata kunagi hilisemast maksmisest ja seega ei tea ma ükski kuu, kas saan elatise või ei.

Kontole laekub summa ja seletusse on pandud elatis. Tegelikult on tal ka elatisevõlg, mida ta maksma peaks. Kuna seletusse ei ole lisatud, et elatis ja elatise võlg, kas siis võin lugeda selle summa ainult elatiseks (lapse isale määrati alla miinimumi ja kohtus lubas ta suure suuga, et nii kui saab maksab ikka rohkem).
Kas mina saan sellisel juhul võtta seda kui suurenenud elatist ning nõuda endiselt elatisevõlga?

Ja üks küsimus veel. Kas ma saan keelata lapse isal panna lapse pilte internetti?
Isal on suhtluskord kohtu kaudu paika pandud. Varahooldus ja osaline isikuhooldus on minule määratud.
Millise perekonnaseaduse punkti alla läheks selline mure?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui nii elatise kui ka elatisvõla maksmiseks kohustatud isik märgib ülekannete selgitusse "elatis", on nimetatud ülekanded tõepoolest käsitletavad jooksva elatisraha maksmisena ja elatisvõla tasumist ei toimu.

KarS § 169 alusel kõigi eelduste kohaselt menetlust algatada ei saa, kuna selle aluseks on täielik elatise maksmisest (kuritahtlikult) kõrvalehoidmine, kuid antud juhul on ülapidamiseks kohustatud isik mingil määral oma kohustust täitnud. Pigem on mõttekas pöörduda elatisvõla kättesaamiseks kohtutäituri poole, eesmärgiga algatada täitemenetlus.

Lapse piltide ülesriputamine internetti eeldab vanemalt esindusõigust lapse suhtes, seega juhul, kui lapse esindusõigus kuulub vaid ühele vanemale, saab ta keelata teisel vanemal lapse piltide demonstreerimise internetis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand