Perekonnaõigus


Küsimus: Kuidas määratakse lapsele elatist kui laps on ca 12 päeva kuus isa juures?28.05.2012

Kohtuotsusega sai määratud minu 4,5 aastase lapse elukohaks minu, kui ema, elukoht. Elatist ei ole ma veel kohtulikult nõudnud, kuna ma alguses ei soovinudki nii. Hetkel arvestades lapse ja enda vajadusi, sooviksin kasvõi miinimum elatist lahus elava vanema poolt, kuid tema vastuargumendid on, et kuna laps veedab temaga ca 12 päeva kuus, ei tuleks kõne alla üle 40 euro elatisraha lapse toetuseks (siiani maksnud lasteaiamakse u 40 eurot kuus). Kuidas toimida?
Ette tänades,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Ka Riigikohus on jõudnud arvamusele, et elatise suuruse kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta, kui suure osa ajast veedab laps lahus elava vanemaga. Käesoleval juhul on laps nö lahus elava vanema juures peaaegu poole ajast, mis on märkimisväärne osa ajast võrreldes sellega, kui palju viibib laps Teie juures. Seega sisuliselt on olemas alus elatise väljamõistmiseks alla miinumummäära, st alla 145 euro kuus.

Mõistlik oleks välja arvutada lapse igakuised kulutused ja sellest tulenevalt arvestada välja osa, mille peaks lahus elav vanem elatise maksmise teel Teile, kui last kasvatavale vanemale, juurde maksma.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand