Perekonnaõigus


Küsimus: Kui palju peaksin maksma laste emale, kui üks nädal elavad lapsed minu juures?04.06.2012

Tervist.
Sooviksin teada, palju on summa, mida pean tasuma laste emale. Lapsi on kaks 5- ja 8-aastane. Lapsed elavad 3 nädalat kuus ema juures ja nädala minu juures. Praegu tasun meievahelise kokkuleppe järgi 280 eurot kuus + maksan poisi lasteaiaarve ja tüdruke telefoniarve ja nende kõigi kolme kommunaalkulud. Lapse ema hakkab nüüd seda ära kasutama ja nõuab iga kuu aina suuremaid summasid ja iga pisiasja tasumist, mis lastega seotud (isegi bensiinile kulunud summa, kui peab minema linna lastele midagi tooma). Oma lastele ei ole kahju ühestki sendist, aga tean, et see raha kõik ei lähe neile!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Elatise konkreetset ulatust ei ole võimalik eelkirjeldatu alusel kindlaks määrata, kuna palju oleneb sellest, kui suured on laste vajadused, st igakuised kulutused. Riigikohus on küll avaldanud seisukohta, et elatise suuruse kindlaksmääramisel peab arvestama asjaoluga, kui suure osa ajast veedab laps mõlema vanema juures, kuid siinkohal tuleb arvesse võtta ka seda, kui suures mahus kulutusi nö lahus elav vanem teeb sellel ajal, mil laps viibib temaga.

Seni, kuni last kasvatav vanem pole tõendanud, et lastele tehtavad kulutused on suuremad miinimumelatise aluseks olevast summast (290 eurot kuus mõlemale lapsele), lasub Teil kohustus maksta elatist miinimummääras, st 145 eurot kuus mõlemale lapsele. Sealjuures puudub Teil kohustus tasuda täiendavaid kulutusi (lasteaia- ja telefoniarve, kommunaalkulud). Viimati nimetatud kulutused on juba arvestatud makstava elatise hulka, samuti lasub last kasvataval vanemal kohustus anda laste ülalpidamiseks samaväärne panus Teiega.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand