Perekonnaõigus


Küsimus: Mida ette võtta, et lapse isa juures oldud päevade eest vähem elatisraha maksta?06.06.2012

Kohtumäärusega kinnitatud kompromiss elatisraha maksmiseks lapse emale summas 168.22 eurot kuus. Nüüd tahab laps isa juures olla nädalalõppudel ja vahel ka nädala sees. Kuus tuleb umbes 6 kuni 10 päeva. Kas on mingi võimalus maksta emale nende päevade eest vähem elatisraha kui laps on isa juures? Kuhu pöörduda ja mida selleks ette võtta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Elatise vähendamiseks tuleb esitada kohtule vastav avaldus. Kindlasti tuleb põhjalikult argumeneteerida, mille alusel peaks elatist vähendama. Antud juhul oleks selleks asjaolu, et laps veedab märkimisväärse osa ajast lahus elava vanemaga, kes teeb ajal, mil laps veedab temaga, täiendavaid kulutusi lapse ülalpidamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand