Perekonnaõigus


Küsimus: Kas millegi alusel on võimalik sundida laste isa oma lastega aega veetma?18.06.2012

Kas on kuidagi läbi ametite ajada asja, et laste isal tekiks kohustus lapsi vaatamas käia või nendega aega koos veeta mingisuguse mõistliku graafiku alusel. Minul mure just selline, et laste isa sõna otseses mõttes ei viitsi ennast laste juurde kohale vedada või kui, siis läbi suure häda saan nõusse, et ta lastega aega veedaks, sokutab laste isa lapsed esimesel võimalusel oma ema juurde ning ise kaob. Sellest, kus lapsed pärast on, kuulen juba laste vanaema käest.
Selline käitumine on täiesti vastuvõetamatu ja vastutustundetu. Samas kuigi olukord näitab, et laste ja nende isa vahel suhete punnitamine näib tulemuseta, ei ole ma valmis enne alla andma laste nimel, kui olen kõike proovinud. Kas oleks siin kohal tuge ka seadustest, kuna on meelde jäänud kuskilt seadusest lõik, et lapsevanemal on KOHUSTUS suhelda lastega (või midagi taolist). Oleksin tänulik igasuguse soovituse või juhise eest, kelle poole või kuhu peaksin pöörduma. Siiani on sotsiaaltöötajad vaid suured silmad teinud ja imestanud, et ma tahan laste ja nende isa vahel suhteid hoida hoolimata kõigest ja mitte neid täiesti ära katkestada. Viimast varianti kaalun, kuid alles siis, kui selline käitumine laste isa poolt hakkab tõsiselt segama laste arengut ja elusid. Hetkel on lapsed veel nii väikesed, et olen suutnud musta valgeks rääkida. Varsti enam ei suuda.

Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Üldjuhul pöörduvad suhtlemiskorra kindlaksmääramise nõudega kohtusse lapsest lahus elavad vanemad, kellele ei võimaldata teise vanema poolt piisavas mahus suhtlemist lapsega. Samas usun, et erandkorras on võimalik pöörduda samasuguse nõudega kohtu poole ka vanemal, kes lapsi igapäevaselt kasvatab, kuid samas soovib, et ka teine vanem laste kasvatusest osa võtaks. Seega juhul, kui olete juba pöördunud lastekaitsespetsialisti poole, kuid pole olukorrale lahendust saanud, oleks põhjendatud suhtlemiskorra kindlaksmääramise nõudega kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand